Kvalita života po brachyterapii s vysokým dávkovým příkonem u pacientů s časným karcinomem dutiny ústní.

Helena Dolezalova, Nicole Blechová, Jiří Petera

Abstrakt


Summary:

Backgraund: Retrospective assessment of quality of life after high dose rate brachytherapy (HDR BRT) for patients with early oral cavity tumors.    

Material and Methods: Life quality was evaluated in 14 patiens treated by HDR BRT for early oral cancer. EORTC QLQ-C30 and EORTC QLQ-H&N 35 questionnaires were used for the assessment.

Results: The global health status according EORTC QLQ-C30 was scored with 70 points. The most severe symptoms were fatique, insomnia, apetite loss, dyspnea and finantial problems. EORTC QLQ-H&N 35 identified weight gain, coughing, pain, sticky saliva and social eating as the most important problems. On the contrary weight loss, speach, mouth opening, swallowing, sensory problems were of minor value.

Conclusion: HDR BRT is an effective treatment method of early oral cancer with acceptable quality of life.

Souhrn:

Východiska: Retrospektivní hodnocení kvality života po léčbě brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem (HDR BRT) u pacientů s časnými nádory dutiny ústní.

Materiál a metody: Kvalita života byla hodnocena u 14 pacientů léčených HDR BT pro časné nádory dutiny ústní. Pro hodnocení byly použity dotazníky EORTC QLQ-C30 a EORTC QLQ-H&N 35.

Výsledky: Celkový zdravotní stav podle EORTC QLQ-C30 byl hodnocen 70 body. Nejzávažnější symptomy byly únava, nespavost, ztráta chuti k jídlu, dušnost a finanční problémy.  EORTC QLQ-H&N 35 identifikoval jako hlavní problémy přibírání na váze, kašel, bolest, lepkavé sliny a problémy s jídlem ve společnosti. Na opak ztráta na váze, porucha řeči, otvírání úst, polykání a senzorické obtíže hrály nevýznamnou roli.

Závěr: HDR brachyterapie představuje efektivní metodu léčby časných nádorů dutiny ústní s uspokojivou kvalitou života.

 


Klíčová slova


Key worlds: oral cancer, brachytherapy, quality of life. Klíčová slova: nádory dutiny ústní, brachytherapy, kvalita života

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.