Fludarabín v liečbe indolentného lymfómu s chylothoraxom.

Alexander Wild, Juliana Holasová, Eva Králiková

Abstrakt


Východiská:  Chylotorax je zriedkavou komplikáciou lymfómov. Prispieva, najmä po opakovanej evakuácii, k imunokompromitácii a malnutrícii pacienta. Pri malígnom chylothoraxe sa ako prvá používa liečba asociovanej malignity: chemoterapia alebo rádioterapia. Odpoveď sa dostavuje po 3-8 kúrach chemoterapie. Publikovaných je niekoľko prípadov liečby chylothoraxu pri indolentných lymfómoch fludarabínovým režimom s rôznymi výsledkami.

Prípady: Autori prezentujú prípady dvoch pacientov s chylothoraxom pri chronickej lymfocytovej leukémii, respektíve folikulovom lymfóme, v oboch prípadoch s veľkou tumoróznou masou retroperitonea. Po 1 a 3 kúrach fludarabínu a cyklofosfamidu +/- rituximabu bez ďalšej potreby evakuácie chylothoraxu, po 5 kúrach vymiznutie chylothoraxu a dosiahnutie parciálnej, respektíve kompletnej odpovede lymfómu.

Záver: Obmedzené skúsenosti naznačujú, že fludarabínové režimy u pacientov s indolentnými lymfómami môžu rýchlo viesť popri zmenšení tumoróznej masy aj k regresii chylothoraxu, čo zabraňuje prehlbovaniu malnutrície a imunokompromitácie pacienta.

Klíčová slova


lymfóm, fludarabín, chylothorax

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.