Primární branchiogenní karcinom

Zuzana Horakova, Lukáš Velecký, Marta Pažourková, Pavla Urbánková, Pavel Smilek

Abstrakt


Primární branchiognní karcinom v laterální krční cystě je vyjimečná klinická jednotka V naprosté většině případů se jedná o cystickou metastázu okultního primárního nádoru. Martin a Khafif stanovili diagnostická kritéria důraňující především histolgicky potvrzenou transformaci normální epiteliální výstelky cysty s přechcodnou zónou transformace po jednonačný invazivní karcinom a důsledné vyloučení primárního tumoru.

Presentován je případ pacienta (80 let) s osmiletou anamnézou zduření na krku – suspektní laterální krční cystou- pro kterou byl sledován.. Chirurgické řešení nebylo indikováno pro významné interkurence. Přistoupeno bylo k exstirpaci až při náhlé progresi infiltrátu. Histologie překvapivě odhalila branchiogenní karcinom, jednoznačně splňující kritéria.

Představujeme ojedinělý případ onemocnění,jehožexistence je mnoha autory diskutována.


Klíčová slova


Branchiogenní karcinom, laterlní krční cysta, okultní nádor, metastáza neznámého primárního nádoru

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.