Metastázy karcinomu prsu do baze lební

Zuzana Horakova, Marek Slávik, Pavel Smilek, Hana Binkova

Abstrakt


Nádor prsu patří mezi nejčastější nádorová onemocnění s tendency ke vzdálenému metastázování; nicméně metastázy do oblasti hlav a krku jsou vyjimečné.

Presentujeme dva případy pacientek s metastázami invadzivního karcinomu prsu do této oblasti. Kažný je se vzájemně odlišnou klinickou manifestací I v rozdílném čase ve vztahu k primárnímu nádoru. V prvním případě po několika letech po léčbě primárního nádoru v kompletní remisi  a v druhém případě jako první příznak dosud nediagnostikovaného onemocnění. Metastázy se klinicky projevily do oblasti baze lební a maxilární dutiny neurologicky syndromem foramen jugulare, respective oční symptomatologií při metastáze do očnice.


Klíčová slova


Metastázy do baze lební, Karcinom prsu, Syndrom foramen jugulare

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.