Resekce sarkomu dutiny břišní, pánve a retroperitonea. Kasuistika

Radim Šimůnek, Dagmar Adámková-Krákorová, Roman Šefr, Dagmar Adámková-Krákorová, Dagmar Adámková-Krákorová, Vuk Fait, Vuk Fait

Abstrakt


Popisujeme dvě kasuistiky intraperitoneálních a retroperitoneálních sarkomů, léčených v našem komplexním onkologickém centru.

První pacient, 36letý muž s primárně diagnostikovaným schwannomem subrenálního prostoro velikosti 95x90x140mm, v těsném kontaktu s dolní dutou žílou a s pravou ledvinou, se samostatným krevním zásobením horního pólu ledviny. Defintivní histologie byla ganglioneuroblastom. Po resekci proběhla adjuvantní radioterapie na lůžko tumoru. Pacient je rok po resekci bez známek onemocnění.

Druhý pacient, 52 letý muž, s diagnosou liposarkomu retroperitonea velikosti 50x36x15cm, po resekci váhy 14kg. Při resekci bylo nutno odstranit levou ledvinu. Nadledvinu. Byla podána adjuvantní chemotherapie IFO/ADM. 31 měsíců po primární resekci byla resekována recidiva v lůžku tumoru, po dalších 18 měsících byla odstraněna další 3 ložiska v retroperitoneu a po dalších 6 měsících relaps v levém semenném provazci. Pacient je nyní 3 měsíce bez známek relapsu.

Zdůrazňujeme nutnost předoperační biopsie a dále primární řešení v onkologickém centru.


Klíčová slova


Sarkom,reskece

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.