Vývoj a přehled využití chemoterapie, a role radioterapie a chirurgie, u pacientů s nově diagnostikovaným tumorem a karcinomem pankreatu v běžné pětileté praxi centra.

Samuel Vokurka, Marie Votavová, Jana Kulhánková, Hana Korunková, Ondřej Fiala, Klára Štěrbová, Tomáš Svoboda, MUDr. Radovan Vojtíšek, Vít Martin Matějka, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA

Abstrakt


Východiska: Chemoterapie (CHT), chirurgická léčba a radioterapie (RT) jsou zásadní v léčbě malignit pankreatu. Využití v praxi bývá ovlivněno řadou faktorů. Soubor pacientů a metody: Retrospektivní analýza indikací CHT, chirurgie, RT a výsledků CHT u pacientů s tumorem pankreatu v Plzni v r.2012-2016. Výsledky: 348 pacientů, medián věku 68 (19-89) let s nově dg. tumorem pankreatu, respektive s histol/cytol verifikovaným karcinomem u 74,5%, s v.s. karcinomem bez verifikace u 21% a s jinou malignitou dále zde neanalyzovanou u 4,5% (nejčastěji NET). U pacientů s generalizací (n=195) byla explorativní laparotomie u 23% pro odběr tkáně nebo určení rozsahu, CHT byla u 29%, RT tumoru u 1 a RT metastáz u 3 pacientů. U pacientů s lokálním nebo region uzlinovým postižením (n=137) byla laparotomie u 59%, R0 resekce u 34 (42%) z 81 operovaných, CHT nebo radio-CHT u 46% většinou v paliativním nebo adjuvantním záměru. Indikace CHT při generalizaci s cytol/histol verifikací karcinomu a bez odmítnutí léčby pacientem byla v r.2012 u 16%, v r.2014 u 49% a v r.2016 u 84% pacientů, a při lokálním nebo region uzlinovém postižení pak u 40%, 55% a 86% pacientů. Medián OS při generalizaci a nepodstoupení (n=137) vs. podstoupení (n=56) CHT byl 2 vs. 8 měsíců ( p=0,0001), a u lokálního nebo region uzlinového postižení při nepodstoupení (n=74) vs. podstoupení (n=62) CHT pak 5 vs. 16 měsíců ( p=0,0001). Závěr:   Došlo k nárůstu indikací CHT a histol/cytol verifikací karcinomu. Při limitovaných výsledcích léčby karcinomu pankreatu, je nutné pečlivé posouzení indikace a přání pacienta. I pokročilé onemocnění může mít z chemoterapie prospěch, byť limitovaný.


Klíčová slova


chemoterapie, pankreas

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.