Může analýza buněčného lipidomu přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk kolonu?

Jiřina Hofmanová, Josef Slavík, Zuzana Tylichová, Petra Ovesná, Jan Bouchal, Zdeněk Kolář, Jiří Ehrmann, Monika Levková, Jan Vondráček, Alois Kozubík

Abstrakt


Východiska: Rozvoj nádorového onemocnění kolonu je mimo jiné charakterizován abnormalitami v syntéze a metabolismu lipidů ovlivňujícími energetickou rovnováhu, strukturu a funkci biologických membrán, produkci specifických mediátorů a buněčné signálování. Změny buněčného lipidového profilu a metabolismu (lipidomu) zásadně ovlivňují chování buněk i jejich odpověď na terapii. K lepšímu pochopení problematiky na buněčné a molekulární úrovni jsou využívány permanentní linie epiteliálních buněk kolonu různého stupně nádorového rozvoje. Naše práce vycházela z předpokladu, že detailní analýza lipidomu různých buněčných linií kolonu může odhalit takové rozdíly v množství a profilu specifických tříd/typů lipidů, které se mohou podílet na jejich rozdílné odpovědi k různým podnětům. Materiál a metody: Z buněk 6 lidských epiteliálních linií kolonu odvozených z tkáně v různém stupni nádorového rozvoje byly izolovány lipidy a podrobeny LC/MS/MS (kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií) analýze. Bylo stanoveno množství a hmotnostní profily všech tříd fosfolipidů (PL), lysofosfolipidů (lysoPL) a sfingolipidů. Tato data byla matematicky vyhodnocena (shluková a diskriminační analýza) s ohledem na vzájemné srovnání linií a na významně diskriminující typy lipidů. Výsledky: Výsledky shlukové analýzy seřadily buněčné linie dle stupně jejich nádorové transformace (normální buňky, adenom, karcinom, lymfatická metastáza). Výsledky diskriminačnich analýz odhalily nejvíce rozlišující typy lipidů i odlišnosti v poměru PL:lysoPL. Ukázaly se zejména významné korelace zastoupení a profilu některých specifických tříd lysoPL a sfingolipidů se stupněm nádorové transformace buněk. Podobné přístupy jsou nyní aplikovány při srovnání lipidomu střevních epiteliálních buněk izolovaných z nádorové vs. nenádorové tkáně pacientů s nádory kolonu. Závěr: Naše výsledky ukázaly, že a) vybrané buněčné linie jsou vhodným modelem pro lipidomické studie a mohou sloužit jako základ k navazujícímu klinickému výzkumu, b) analýza buněčného lipidomu by mohla přispět k rozlišení nádorových a nenádorových buněk  také u klinických vzorků, u nichž by specifické typy  lipidů mohly  být využity jako biomarkery.

Klíčová slova: nádory kolonu, buněčné linie, kapalinová chromatografie, hmotnostní spektrometrie, fosfolipidy, sfingolipidy, bioinformatika


Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.