Využití mozkomíšního moku pro analýzu mikroRNA

Alena Kopková, Jiří Šána, Marek Večeřa, Dana Knofličková, Martin Smrčka, Ondřej Slabý, Pavel Fadrus

Abstrakt


Souhrn

Východiska: Deregulované hladiny mikroRNA (miRNA) - krátkých nekódujících RNA pojících se s patogenezí mnoha onemocnění - byly pozorovány i v mozkomíšním moku (CSF). Analýza miRNA v CSF u pacientů postižených nádory centrální nervové soustavy by mohla pomoci vyvinout novou diagnostickou platformu umožňující přesnější diagnostiku. Proto se v naší studii snažíme optimalizovat metodické přístupy sloužící pro detekci miRNA, jako je izolace krátkých RNA a výběr vhodné technologie pro globální profilování miRNA v CSF. Materiál a metody: V rámci optimalizace izolace RNA z CSF bylo porovnáváno několik komerčně dostupných izolačních kitů s různými modifikacemi v protokolu. Při výběru nejvhodnější metody pro vysokokapacitní profilování miRNA byly testovány různé panely založené na kvantitativní PCR a sekvenování nové generace. Výsledky: Jako nejvhodnější izolační kit byl vyhodnocen Urine microRNA Puriffication kit (Norgen). Jako nelepší metoda pro následné vysokokapacitní profilování miRNA v CSF bylo vybráno sekvenování nové generace. Závěr: Optimalizovali jsme protokol pro izolaci RNA a vysokokapacitní analýzu miRNA v mozkomíšním moku.


Klíčová slova


nádory centrální nervové soustavy; mozkomíšní mok; mikroRNA

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.