Adjuvatní radioterapie karcinomu prsu s využitím Active breathing control- moderate inspiration breath-hold – kazuistika

David Vrana, Karel Cwiertka

Abstrakt


Adjuvatní radioterapie karcinomu prsu s využitím Active breathing control- moderate inspiration breath-hold – kazuistika

Abstrakt: Východiska: Dýchací pohyby během dechového cyklu představují signifikantní problém v průběhu radioterapie v oblasti hrudníku. Existuje několik možných metod jak vyřešit tuto situaci.  Případ: Použili jsme metodu aktivní kontroly dýchání se zadržením dechu ve středně hlubokém nádechu v případě adjuvantní radioterapie pacientky s karcinomem prsu.    Výsledky: Při srovnání DVH ( Dose- volume histogram)  bez použití ABC zařízení byla dávka na srdce  v25=6,95%=34cm3, v30=5,36%, v 45=1,71%, D-mean 6,2Gy,   avšak v případě použití ABC zařízení v25=1,96%=8,77cm3, v30=1,26%, v45=0%, D mean=2,58Gy. Dávka na levou plíci byla v prvním případě  v20=31,2%, D mean =15,9% a s ABC zařízením v20=26,99% a D mean 13,6%.  Dávka na pravou plíci, míchu a pokrytí cílového objemu bylo srovnatelné v obou případech.   Závěr: Dle našich zkušeností ABC zařízení představuje jednoduchou metodu jak vyřešit problém s dýchacími pohyby v průběhu radioterapie. Klíčová slova: Active breathing control, karcinom prsu, reprodukovatelnost záření


Klíčová slova


breathing control, karcinom prsu, reprodukovatelnost záření

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.