Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS)

Viera Sandecká, Luděk Pour, Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Martin Štork, Sabina Ševčíková, Zdeněk Král

Abstrakt


Východiska: Monoklonální gamapatie nejasného významu (MGUS) patří mezi nejčastější premaligní stavy, přičemž riziko maligní transformace je přibližně 1% za rok. IgG a IgA MGUS jsou prekursory pro Mnohočetný myelom (MM); MGUS z lehkých řetězců (BJ-MGUS) pro MM z lehkých řetězců a IgM MGUS pro Morbus Waldenström (MW) nebo jiné lymfoproliferativní onemocnění.

Cíl: Klinický průběh MGUS závisí na několika klíčových biomarkerů zahrnující  koncentraci a typ sérového paraproteinu, poměr volných lehkých řetězců v séru (FLC ratio), infiltraci kostní dřeně plazmocyty,  imunoparézu a imunofenotypizací plazmocytů.  V současné době jsou známy 3 rizikově-stratifikační modely predikce transformace MGUS do maligní formy monoklonální gamapatie (MG): MAYO,  PETHEMA a CMG model. Cílem všech tří modelů je správná  identifikace prognostických markérů, na základě kterých lze MGUS pacienty rozdělit na pacienty s nízkým rizikem progrese (low-risk MGUS) a vysokým rizikem progrese (high- risk MGUS).

Závěr: Tento přehledový článek přináší pohled na definici, patogenezi, diagnostický algoritmus, klinický význam a stratifikaci pacientů s MGUS s následným doporučením intervalů dispenzarizací dle rizikovosti pacienta.

 


Klíčová slova


Monoklonální gamapatie nejasného významu, Mnohočetný myelom, progrese, rizikové faktory

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.