Acetylsalicylová kyselina a její potenciál v chemoprevenci kolorektálního karcinomu

Ján Podhorec

Abstrakt


Východiska: Nesteroidní protizánětlivé léky (non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID) představují skupinu léků inhibujících enzym cyklooxygenázu (COX) a vykazujících účinek analgetický, antipyretický a antiinflamatorní. Díky své efektivitě, dobré toleranci a snadné dostupnosti patří k celosvětově nejvíce užívaným lékům. Již několik desítek let přibývají důkazy o jejich protinádorovém účinku, přičemž největší množství publikovaných prací se týká kolorektálního karcinomu. Na základě výsledků pokusů in vitro a in vivo a dat získaných z epidemiologických a klinických studií se v současné době diskutuje možnost nasazení NSAID zejména v rámci tzv. chemoprevence kolorektálního karcinomu, jejímž cílem je zabránit vzniku nebo rekurenci prekanceróz a nádorů. Nadějným lékem v této indikaci je acetylsalicylová kyselina (acetylsalicylic acid, ASA), která je nejstarším, více než sto let používaným členem rodiny NSAID. Předpokládá se, že neselektivní ireverzibilní inhibice COX je důležitým, nikoli však jediným mechanismem jejího protinádorového účinku. Širšímu využití v chemoprevenci kolorektálního karcinomu brání nedostatečně definovaná cílová skupina pacientů a zejména pak obavy z gastrointestinální a renální toxicity vyvolané zvláště při jejím dlouhodobém užívání.

Cíl: Předkládaná přehledová práce seznamuje s úlohou COX v nádorové biologii kolorektálního karcinomu a poukazuje na výsledky nejzajímavějších experimentů objasňujících protinádorový efekt ASA. V neposlední řadě rozebírá nejdůležitější publikované klinické analýzy chemopreventivního účinku ASA u kolorektálního karcinomu a diskutuje aktuální situaci.

Klíčová slova


antiflogistika nesteroidní, kyselina acetylsalicylová, kolorektální karcinom, cyklooxygenáza, chemoprevence

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.