Vývodný močový systém a gynekologické malignity

Jiří Špaček

Abstrakt


Východiska: Anatomická blízkost pohlavních orgánů a močového systému je v gynekologické onkologii významným a někdy také limitujícίm faktorem.  Nedílnou součástí onkologické léčby je i snaha eliminovat vedlejší účinky (léčebnou toxicitu). Navzdory rozvoji minimálně invazivní chirurgie, pokrokům v radioterapii a v systémové léčbě, komplikace protinádorové léčby nevymizely. Narůst prevalence pacientek, které byly léčeny pro gynekologické malignity logicky klade důraz na otázky týkající se kvality života. Cíl: K současným možnostem léčby gynekologických malignit předkládáme v tomto článku přehled urologických komplikací. Znalost vedlejšίch účinků léčby a jejich prevence je zásadní pro udržení kvality života. Závěr: Léčba gynekologických malignit je v indikovaných případech otázkou multioborové spolupráce. Z hlediska potenciální urotoxicity může být velmi problematická například kombinace  radikální chirurgie a pooperační radioterapie. Elektivní spolupráce multioborového týmu onkogynekologa, onkologa, chirurga a urologa včetně spoluúčasti při indikacích a operačních výkonech je u vybraných případů velmi žádoucí. Z hlediska léčby komplikací je pro urologa zásadní znalost prognózy pacientky a plán případné další onkologické léčby. 


Klíčová slova


gynekologické nádory, komplikace, močový trakt, kvalita života

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.