ZHUBNÉ NÁDORY PENISU – DIAGNOSTIKA A LIEČBA

Dalibor Ondruš, MUDr., PhD. Bela Mrinakova, Martina Ondrušová

Abstrakt


Zhubné nádory penisu patria medzi malignity s veľmi nízkou incidenciou. Preto sa odporúča, aby sa pacienti s touto diagnózou sústreďovali do centier, ktoré majú s diagnostikou a liečbou tohto ochorenia skúsenosti. Predkladaný článok poskytuje okrem základných epidemiologických ukazovateľov a etiologických faktorov, prehľad symptomatológie, diagnostických prístupov, základných chirurgických liečebných možností zameraných na primárny nádor a väčšiu pozornosť venuje nechirurgickým liečebným modalitám, najmä rádioterapii a systémovej liečbe.

Klíčová slova


karcinóm penisu, chirurgická liečba, rádioterapia, chemoterapia, biologická liečba

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.