IgG4 sklerozující cholangitida – zánět imitující nádor hlavy pankreatu a cholangiokarcinom

Petra Peňázová, Tomáš Andrašina, Ivo Novotný, Jan Trna, Beáta Hemmelová, Lumír Kunovský, Vladimír Procházka, Zdeněk Kala

Abstrakt


Imunoglobulin G4 sklerozující cholangitida (IgG4 SC) je vzácné zánětlivé onemocnění postihující žlučové cesty. Jedná se o biliární formu IgG4 asociované nemoci, kdy je běžné postižení více orgánů a velmi časté je souběžné postižení pankreatické. Jedná se o rychle progredující zánět, který ale reaguje na léčbu kortikosteroidy. Je charakterizován atypickým nálezem v zobrazovacích metodách, který společně s klinickým nálezem napodobuje obraz maligního nádorového procesu v oblasti pankreatu a žlučových cest. Zaujímá tak důležitou roli v diferenciální diagnostice karcinomu pankreatu a cholangiokarcinomu, dále i primární sklerozující cholangitidy.

Představujeme kazuistiku pacienta hospitalizovaného na našem pracovišti, přijatého původně pro infiltraci hlavy pankreatu, kdy multioborovou komisí dále bylo vyjádřeno suspicium na Klatskinův tumor a původní obraz pankreatu byl popisovaný jako autoimunitní pankreatitida. V dalším průběhu nastalo pro atypický obraz cholangiografie podezření na možný IgG4 zánětlivý proces.

Diagnostika IgG4 SC je komplexní, dle tzv. HISORt kritérií, posledním krokem bývá většinou až samotná odpověď na terapii, jako se potvrdilo i v případě daného pacienta.


Klíčová slova


IgG4 asociovaná nemoc, Imunoglobulin G, IgG4-pozitivní plazmatické buňky, sklerozující cholangitida, cholangiokarcinom, nádory slinivky břišní, cholangiografie, glukokortikoidy

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.