MikroRNA v mozkomíšním moku jako biomarkery u pacientů s nádory mozku

Alena Kopková, Jiří Šána, Marek Večeřa, Pavel Fadrus, Radim Lipina, Martin Smrčka, Martina Lojová, prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Abstrakt


Ačkoli nádory centrální nervové soustavy (CNS) nepatří mezi nejčastější nádorová onemocnění, jejich incidence v posledních letech stále roste. Naneštěstí se tato skupina vyznačuje velmi špatnou prognózou. Výběr správné terapie záleží na včasné a přesné diagnóze. Diagnostické přístupy v případě nádorů mozku jsou však často limitovány jejich lokalizací a značnou heterogenitou nádoru. Proto je věnováno velké úsilí hledání nových diagnostických přístupů a biomarkerů, které by byly dostatečně robustní, senzitivní a specifické a jejichž analýza by ve vztahu k pacientovi eliminovala nutnost biopsie.Mozkomíšní mok (CSF) přichází do přímého kontaktu s CNS a představuje proto vhodný biologický materiál, který by mohl prostřednictvím biomarkerů reflektovat její aktuální stav. Vhodnými molekulami se v tomto případě zdají být mikroRNA (miRNA), krátké nekódující RNA, které byly již několikrát detekovány v CSF a jejichž deregulované hladiny jsou asociované s různými typy nádorů CNS. Bohužel metodické přístupy používané pro analýzy miRNA v CSF nebyly prozatím dostatečně standardizovány. Z těchto důvodů se v předkládaném přehledovém článku snažíme shrnout a zhodnotit doposud používané metodické přístupy k analýze miRNA z CSF s cílem nalézt ty nejvhodnější. Dále zde sumarizujeme výsledky studií popisující miRNA, které by mohly v budoucnu představovat biomarkery různých nádorových onemocnění CNS.


Klíčová slova


mozkomíšní mok; mozkové nádory; mikroRNA

Full Text:

XML PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.