Využití indocyaninové zeleně (ICG) k peroperační diagnostice zdroje chylózní ascitu a autologního tkáňového lepidla (Vivostatu) k jeho ošetření, kazuistika

Andrea Zetelová, Ivo Rovný, Zdeněk Kala, Petr Moravčík, Luboš Minář

Abstrakt


Východiska: Chylózní ascites neboli chyloperitoneum může vzniknout peroperačním poraněním lymfatických cest, lymfa je následně kumulována v dutině břišní. Incidence chylózního ascitu se liší podle typu operace a rozsahu lymfadenektomie. První volbou léčby je konzervativní postup – totální parenterální výživa nebo event. přísná nízkotučná dieta. Pokud tento postup selže, je indikována operační revize. Ta je však často obtížná pro pooperačně změněný terén a chronickou přítomnost patologického sekretu v dutině břišní.  V identifikaci zdroje lymfy může pomoci aplikace tukové emulze nebo indocyaninové zeleně (ICG) do oblasti drenáže lymfatických cest. ICG se v dnešní době využívá v různých klinických indikacích, např. k hodnocení jaterních funkcí, k angiografii v očním lékařství, ke stanovení prokrvení tkání, prokrvení štěpů v plastické chirurgii, hledání spádových lymfatických uzlin při onkogynekologických výkonech. Výhodou ICG lymfografie je možnost pozorování místa leaku v reálném čase přímo na operačním sále.

Případ: Polymorbidní 66-letá pacientka po radikální onkogynekologické operaci s aortopelvickou lymfadenektomií se pooperačně komplikovala persistentním, vysokoobjemovým chylózním ascitem, nereagujícím na konzervativní léčbu. Provedli jsme tedy operační revizi dutiny břišní a úspěšné ošetření zdroje chylózního leaku za pomoci ICG peroperační lymfografie a s následnou aplikací autologního tkáňového lepidla Vivostatu na oblast ošetřené léze.

Závěr: Vysokoobjemový refrakterní chylózní ascites je méně častá pooperační komplikace s významným dopadem na kvalitu života, nutriční stav nemocného i další prognózu pacienta. Léčba je přísně individuální. První volbou by měl být konzervativní postup. Tam, kde selže, je indikována obtížná operační revize. V dnešní době však chirurgovi mohou pomoci moderní technologie jako je například fluorescenčně navigovaná chirurgie či ošetření zdroje autologními tkáňovými lepidly.


Klíčová slova


chylózní ascites, chyloperitoneum, chylus, lymfangiografie, lymforea, indocyaninová zeleň, Vivostat

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.