Brachyterapie s vysokým dávkovým příkonem v léčbě časných stádií karcinomu penisu.

Denisa Pohanková, Igor Sirák, Linda Kašaová, Jakub Grepl, Petr Paluska, Miroslav Louda, Lukáš Holub, Jiří Špaček, Petr Prošvic, Jiří Petera

Abstrakt


Východiska:

Intersticiální brachyterapie s nízkým dávkovým příkonem (LDR BT) je ověřená orgán šetřící léčba T1-T2 karcinomu penisu. Zkušenosti s brachyterapií s vysokým dávkovým příkonem (HDR BT) jsou v této indikaci limitované.

Materiál a metody

V období 2002 – 2018 bylo na Klinice onkologie a radioterapie FN a LF Hradec Králové léčeno 26 pacientů s časným stádiem karcinomu penisu HDR BT dávkou 18 x 3 Gy aplikovanou 2x denně. Mammární intersticiální můstek byl použit k fixaci a precizní geometrii brachyterapeutických aplikačních jehel.

Výsledky

Medián doby sledování byl 85 měsíců (7; 200). Akutní toxicita obvykle spočívala v mukositidě 2. stupně, která zpravidla odezněla do 8 týdnů po léčbě. Lokální recidiva se vyskytla u 6 pacientů, u 5 z nich byla úspěšně léčena parciální amputací. Jeden pacient měl uzlinový relaps úspěšně řešený lymfadenektomií. U jednoho pacienta vznikla postradiační nekróza glandu vyžadující parciální amputaci. V současné době žije 24 pacientů bez známek onemocnění. Jeden pacient zemřel na kardiální komorbiditu, jeden na duplicitní karcinom plic. Celkem 19 pacientů má zachovaný penis (73%), z toho 18 sexuálně aktivních před léčbou udává plnohodnotný pohlavní styk.

Závěry:

HDR BT s dávkou 18 x 3 Gy aplikovaných 2x denně je slibná metoda orgán zachovávající léčby u vybraných pacientů s karcinomem penisu a zaslouží si zhodnocení ve větší prospektivní studii.


Klíčová slova


novotvary penisu, konzervativní léčba, brachyterapie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.