Oligometastatický karcinom prostaty

Jiří Navrátil, Alexandr poprach, Radek Lakomý, Ivo Kocák, Jiří Vašina, Pavel Krupa, Rostislav Vyzula

Abstrakt


S rozvojem diagnostických metod se zpřesňuje i diagnostika karcinomu prostaty (CaP). Oligometastatické onemocnění je tak zjištěno u pacientů, kteří by byli dříve zařazení do skupiny s lokalizovaným onemocněním. Přibývá důkazů o efektivitě intenzifikace léčby u tohoto stádia onemocnění, cílené jak na primární nádor, tak i na metastatické postižení. Dokážeme tímto způsobem oddálit zahájení systémové paliativní léčby a prodloužit i celkové přežití.

Mnoho otázek ale zůstává zatím stále nezodpovězených, např. samotná definice oligometastatického onemocnění a kterým pacientům nabídnout agresivnější léčbu. Data jsou zatím limitovaná a pochází z retrospektivních studií, ale konkluzivně ukazují benefit v přežití při cílené léčbě primárního tumoru prostaty i metastatických (MTS) ložisek za pomocí chirurgie či radioterapie. A to vše s minimálními nežádoucími účinky. Přehledový článek nabízí aktuální pohled na možnosti diagnostiky a léčby oligometastatického karcinomu prostaty.


Klíčová slova


karcinom prostaty, oligometastatické onemocnění, prostatektomie, radioterapie, androgen-deprivační léčba, PET/CT

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.