Současný pohled na HPV asociované karcinomy orofaryngu a roli p16 jako surogátního markeru high risk HPV.

Dominik Gurín, Marek Slávik, Tetiana Shatokhina, Tomáš Kazda, Jiří Šána, Ondřej Slabý, Markéta Hermanová

Abstrakt


HPV asociované karcinomy orofaryngu s nadále vzrůstající incidencí představují významnou kapitolu v oblasti nádorů hlavy a krku. Tyto nádory disponují odlišným biologickým chováním, lepší odpovědí na léčbu a prognózou oproti HPV negativním karcinomům. Vlivem těchto skutečností došlo k zásadním změnám v TNM klasifikaci karcinomů orofaryngu, které jsou nyní v závislosti na expresi surogátního markeru high risk HPV p16 členěny na p16 pozitivní (+) a p16 negativní (-). Cílem tohoto přehledového článku je nejen shrnutí aktuálních vědomostí o HPV asociovaných karcinomech orofaryngu, ale zároveň je diskutován prognostický význam exprese biomarkeru p16 u těchto nádorů. Dále jsou představeny zásadní změny ve stagingu karcinomů orofaryngu v závislosti na expresi p16 a doporučení k testování viru HPV u nádorů v oblasti hlavy a krku.


Klíčová slova


HPV; p16; karcinom orofaryngu; dlaždicobuněčný karcinom

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.