Neoadjuvantní užití hypertermické izolované perfuze končetiny (ILP) v léčbě nediferencovaného vřetenobuněčného sarkomu dolní končetiny s dosažením kompletní patologické odpovědi – kazuistika.

Michal Vočka, Miroslav Špaček, Zdeněk Matějovský, Jiří Trnka, Gabriela Hodková, Daniela Skibová, David Zogala, Jaroslav Lindner, Luboš Petruželka

Abstrakt


Východiska: Hypertermická izolovaná perfuze končetiny (hypertermic isolated limb perfusion –  ILP) využívá terapeutických účinků hypertermie v ohraničeném kompartmentu končetiny spolu s působením mnohonásobně vyšší koncentrace cytostatika, než by bylo možné dosáhnout v rámci systémové chemoterapie.

Případ: Popisujeme případ 65leté pacientky s nediferencovaným vřetenobuněčným sarkomem levého lýtka léčené multidisciplinárním týmem ve Všeobecné fakultní nemocnici (II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie a Onkologická klinika) a Nemocnici na Bulovce (Ortopedická klinika) s cílem zachování končetiny i přes vstupně pokročilé onemocnění. Pacientce byla provedena ILP s tasonerminem a melphalanem (TM-ILP) s částečnou odpovědí dle MRI. Následně byla provedena široké excize s nálezem kompletní patologické remise dle histologického vyšetření. Pacientka je dále dispenzarizovaná bez známek recidivy.

Závěr: TM-ILP představuje důležitou součást multimodálního přístupu v léčbě končetinových sarkomů s vysokým procentem odpovědí, které zvyšují procento končetinu zachovávajících resekcí.


Klíčová slova


hypertermická izolovaná perfuze; sarkom měkkých tkání; dolní končetina; kompletní remise; tasonermin

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.