Současný FIGO staging karcinomu děložního hrdla a léčba jednotlivých stadií

Borek Sehnal, Emanuela Kmoníčková, Jiří Sláma, Věra Tomancová, Michal Zikán

Abstrakt


Východiska: Přehled změněného FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics)  stagingu karcinomu děložního hrdla vysvětlení důvodů změn, shrnutí vhodných diagnostických metod a léčba jednotlivých stadií podle současných doporučených postupů.

Cíl: FIGO staging byl změněn následovně. Ve stadiu IA byl zrušen laterální rozměr tumoru, jediným kritériem je hloubka stromální invaze <5,0 mm. Stadium IB bylo rozděleno do 3 substadií; IB1: nádory v největším rozměru  ≥5 mm až  <2 cm; IB2: nádory velikosti 2 – 4 cm; IB3: nádory  ≥4 cm. Stadium IIIC zahrnuje zhodnocení retroperitoneálních lymfatických uzlin; IIIC1 pokud jsou zasaženy pouze pánevní lymfatické uzliny, IIIC2 pokud jsou infiltrovány paraaortální lymfatické uzliny. Změněný stagingový systém neukládá povinně použití žádné zobrazovací metody či chirurgické ověření rozsahu nádoru. Způsob určení stadia by měl být zaznamenán a uveden.

Evropská společnost pro gynekologickou onkologii (ESGO), Evropská společnost pro radioterapii a onkologii (ESTRO) a Evropská patologická společnost (ESP) společně vytvořily klinicky opodstatněné a na důkazech založené doporučené postupy pro zlepšení kvality péče o ženy s karcinomem děložního hrdla. Tyto doporučené postupy zahrnují staging, management a sledování pacientek s karcinomem děložního hrdla. Doporučené postupy jsou určeny pro potřeby onkogynekologů, chirurgů, radiačních onkologů, patologů, klinických onkologů, radiologů, praktických lékařů, odborníků paliativní péče a jiných pracovníků ve zdravotnictví.

Závěr: Shrnujeme novou FIGO klasifikaci včetně diagnostických metod a léčby jednotlivých stadií, hlavní změny vzhledem k předchozí variantě a jejich klinický dopad.


Klíčová slova


staging nádorů – rakovina děložního hrdla – FIGO staging – gynekologický nádor (rakovina) - doporučené postupy

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.