Osamelosť pacientov v predterminálnom a terminálnom štádiu nádorovej choroby. Sociálny rozmer zomierania

Viera Bencova

Abstrakt


Súhrn

Starostlivosť o zomierajúcich patrí medzi najťažšie služby poskytované pacientom s nádorovým ochorením. Postupné zlyhávanie liečby stavia lekára pred jednu z najťažších úloh a tou je rozhovor o ukončení liečby. Pacienti v terminálnom štádiu ochorenia sa začínajú stále častejšie zaoberať myšlienkami smerujúcimi ku koncu života a veľmi silno sa začína u nich rozvíjať pocit strachu. Strach z bolesti, zo straty ľudskej dôstojnosti a najhorší pocit strachu, ktorým je strach z osamelosti. Dostávajú sa do hlbokej psychosociálnej krízy. Komunikácia s lekárom patrí medzi jednu z možností, ktorá im pomáha vyrovnávať sa s danou situáciou. Takýto rozhovor si však vyžaduje nielen empatický prístup a komunikačnú schopnosť lekára, ale aj jeho teoretickú a profesionálnu pripravenosť. Naučme sa viesť rozhovory na tému blížiaceho sa konca aj napriek tomu, že sú ťažké a emočne vyčerpávajúce a prestaňme sa schovávať za neetické správanie. Vedením takéhoto rozhovoru napomôžeme pacientom v terminálnom štádiu prijať koniec života dôstojne a vyrovnane.Z hľadiska závažnosti danej problematiky má táto práca podporiť otvorenie rozhovorov o najťažšej etape života – zomieraní a smrti – v kontexte biomedicínskej a psychosociálnej starostlivosti o pacientov v terminálnom štádiu ochorenia.  

 


Klíčová slova


Kľúčové slová: terminálne štádium, sprevádzanie, zomieranie, smrť, empatia, psychosociálna starostlivosť

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.