Metformin v onkologii: jak daleko jsme od jeho etablování coby protinádorového léku?

Lukáš Pácal, Kateřina Kaňková

Abstrakt


Metformin je lékem první volby a nejpředepisovanějším antidibetikem s bezpečným profilem. Bylo prokázáno, že užívání metforminu u diabetiků snižuje riziko vzniku nádorů a/nebo zlepšuje prognózu ve srovnání s těmi, kteří užívají jiná antidiabetika. Mechanizmy zodpovědné za protinádorový účinek metforminu jsou detailně studovány a zdá se, že nejdůležitější je jeho schopnost vyvolat intracelulární energetický stres a následně metabolické změny s cytostatickým nebo cytotoxickým efektem. Cílem této práce je shrnout současné znalosti o protinádorových účincích metforminu a výsledky recentních klinických studií s metforminem při léčbě různých typů nádorů.


Klíčová slova


metformin, diabetes, nádory, léčba, klinická studie, AMPK

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.