Léčba a profylaxe peritoneálních metastáz kolorektálního karcinomu

Libor Němec, Jiří Tomášek, Roman Šefr

Abstrakt


Koncept léčby peritoneálních metastáz kolorektálního karcinomu doznal v posledních patnácti letech zásadních změn. Vybraní pacienti mohou profitovat z agresivního chirurgického přístupu, který umožňuje prodloužení mediánu přežití s akceptovatelnou pooperační morbiditou i mortalitou. Úloha hypertermické intraperitoneální chemoterapie (HIPEC) resp. volba optimálního chemoterapeutika pro intraperitoneální podání v léčbě peritoneálních metastáz kolorektálního karcinomu zůstává nejasná, je třeba vyčkat na výsledky probíhajících i budoucích klinických studií.


Klíčová slova


cytoredukční chirugie, hypertermická intraperitoneální chemoterapie, peritoneální karcinóza, kolorektální karcinom

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.