Epidemiologické trendy onkologických onemocnění u dětí a adolescentů v období 1994–2016 v České republice

Denisa Krejčí, Michaela Zapletalová, Ivana Svobodová, Lucie Pehalová, Jan Mužík, Daniel Klimeš, Viera Bajčiová, Peter Múdry, Jaroslav Štěrba, Vratislav Šmelhaus, Iveta Janotová, Alena Vrzalová, Aleš Lukš, Jaroslav Štěrba, Jan Starý, Ladislav Dušek

Abstrakt


Východiska: Cílem studie bylo zhodnotit trendy incidence a mortality zhoubných nádorů u dětí a adolescentů v období 1994–2016 v České republice.

Materiál a metody: Údaje o novotvarech dětí evidované v Národním onkologickém registru byly validovány pomocí klinické databáze dětské onkologie a dále kombinovány s údaji Národního registru hospitalizovaných a Listu o prohlídce zemřelého. Z těchto validovaných dat byly zjištěny hodnoty incidence novotvarů. Ke sledování dlouhodobého trendu mortality byla použita data z Listu o prohlídce zemřelého. Trendy incidence a mortality byly hodnoceny průměrnou roční procentuální změnou.

Výsledky: Trend věkově standardizované incidence zhoubných nádorů u dětí ve věku 0–19 let vykazuje statisticky významný dlouhodobý mírný nárůst nových případů průměrně o +0,5 % ročně (p < 0,01), u dívek o +0,6 %, zatímco u chlapců statisticky nevýznamný pokles o −0,1 %. Nejvýraznější statisticky významný průměrný roční nárůst incidence u dětí ve věku 0–14 let byl pozorován u jiných maligních epiteliálních novotvarů a maligních melanomů (+4,9 %; p < 0,01), ale také u onemocnění CNS (+1,3 %; p < 0,05). Naopak statisticky významný průměrný roční pokles incidence u dětí ve věku 0–14 let vykazují lymfomy (−2,1 %; p < 0,01). U adolescentů ve věku 15–19 let byl pozorován statisticky významný průměrný roční nárůst incidence u jiných maligních epiteliálních novotvarů a maligních melanomů (+5,2 %; p < 0,01), ale také u onemocnění CNS (+1,5 %; p < 0,05). Trend mortality zhoubných nádorů vykazuje statisticky významný dlouhodobý pokles průměrně o −5,1 % ročně u dětí ve věku 0–14 let (p < 0,01), a o −3,7 % ročně u adolescentů (p < 0,01).

Závěr: Dostupná data umožňují analyzovat dlouhodobé trendy incidence a mortality zhoubných nádorů u dětí a adolescentů.


Klíčová slova


zhoubné nádory, děti, adolescenti, incidence, mortalita, trend

Full Text:

PDF (English)

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.