Maligní nádory peritonea – úvod do problematiky

Petr Bartoška

Abstrakt


Článek je úvodem do problematiky peritoneálních nádorů, kterým se věnují přehledové práce publikované v č. 5/2019 časopisu Klinická onkologie. Peritoneální nádory, jejichž incidence je relativně vzácná, byly dlouhodobě považovány za nádory inkurabilní, s infaustní prognózou. Tento názor doznal v posledních desetiletích zásadních změn se zavedením cytoredukční chirurgie a intraperitoneální chemoterapie (HIPEC, EPIC, PIPAC) do klinické praxe. Vybraným pacientům s primárními i sekundárními peritoneálními nádory může kombinace agresivního chirurgického přístupu s intraperitoneální chemoterapií nejen zvýšit kvalitu života, ale prodloužit období bez progrese onemocnění i celkové přežití.


Klíčová slova


peritoneální nádory; peritoneální metastázy; cytoreduktivní chirurgie; intraperitoneální chemoterapie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.