Pseudomyxom peritonea

Petr Bartoška

Abstrakt


Úvod a epidemiologie: Pseudomyxom peritonea je vzácné nádorové onemocnění charakterizované různým stupněm malignity, produkcí mucinu a gelatinózních hmot. Jeho rozvoj je velmi často spojován s rupturou mucinózních nádorů appendixu a ostatních mucinózních nádorů trávicího traktu a ovaria.

Dělení: Pseudomyxom peritonea je obvykle dělen do 3 skupin: low grade, high grade a high grade s výskytem buněk pečetního prstene. Rozsah onemocnění je určován pomocí skórovacího systému PCI (Peritoneal Carcinoma Index).

Diagnostika: Klinický obraz je značně variabilní, závisí na rozsahu onemocnění. S progresí vývoje nádorových hmot se postupně rozvíjí typický nález „jelly belly“ syndrom („rosolovité břicho“). Je založena na stanovení předoperačního PCI pomocí zobrazovacích metod, zejména pak výpočetní tomografie.

Metodika: Od 90. let minulého století se uplatňuje metoda Paula H. Sugarbakera, založená na maximálním možném odstranění nádorových hmot, tzv cytoreduktivní chirurgie a následné peroperační aplikaci horkého cytostatika do dutiny břišní, tzv. hypertermická intraperitoneální chemoterapie, s cílem dosažení co nejefektivnější likvidace nádorového procesu.

Výsledky: Literární i naše výsledky jsou srovnatelné, potvrzují vysokou efektivitu zmíněné metody. Uvádí statisticky velmi významné prodloužení celkového přežití, intervalu bez známek onemocnění s akceptabilní letalitou 0-12 % i morbiditou 27-56 %. Tyto výsledky u vybraných pacientů potvrzují metodu jako zlatý standard pro léčbu pseudomyxomu peritonea.


Klíčová slova


Pseudomyxom peritonea; cytoreduktivní chirurgie; hypertermická intraperitoneální chemoterapie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.