Možnosti léčby peritoneální karcinózy u karcinomu žaludku

David Hoskovec, Zdeněk Krška, Petr Dytrych, Michal Vočka

Abstrakt


Metastatické postižení peritonea u karcinomu žaludku je často zjištěno již v čase diagnózy a brání radikálnímu výkonu. I po radikální léčbě je peritoneální rozsev nejčastější lokalizací recidivy onemocnění. Konvenční systémová chemoterapie působí intraabdominálně minimálně.

Společně s rozvojem cytoredukční chirurgie a hypertermické intraoperační chemoterapie, která je prokazatelně přínosná především u pseudomyxomu peritonea a peritoneálního mezoteliomu, se tento přístup zkouší i v prevenci a léčbě peritoneálního rozsevu u karcinomu žaludku.

V článku jsou shrnuty současné možnosti HIPEC v léčbě karcinomu žaludku. Teoreticky existují čtyři možnosti aplikace HIPEC – paliativní, terapeutická, adjuvantní/profylaktická a nově i neoadjuvantní. V neoajuvantní aplikaci je dnes na vzestupu metoda PIPAC.


Klíčová slova


karcinom žaludku, perioneální metastázy, cytoreduktivní chirurgie, intraperitoneální chemoterapie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.