Nefroblastom - 30 let léčby ve Fakultní nemocnici v Motole

Josef Mališ, Karel Švojgr, Karel Pýcha, Vladimíra Jeřábková, Soňa Cyprová, Markéta Churáčková, Vratislav Šmelhaus, Jiří Radvanský, Marie Zítková, Roman Kodet, Daniela Kodetová, Běla Malinová, Josef Koutecký, Jiří Šnajdauf, Jan Starý

Abstrakt


Úvod:

Nefroblastom (Wilmsův nádor – WT) je nejčastějším solidním nádorem ledvin u dětí. V naší práci představujeme cestu k moderní léčbě WT v České republice na Klinice dětské hematologie a onkologie Univerzity Karlovy v Praze 2. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Motole (KDHO). Pacienti zařazení do historické skupiny byli léčeni před přistoupením k mezinárodní léčebné skupině International Society of Pediatric Oncology (SIOP), po přistoupení byli dále léčeni podle léčebných protokolů SIOP 9, SIOP 93-01 a SIOP 2001.

Soubor pacientů a metody:

Mezi lednem 1980 až dubnem 2009 jsme na KDHO léčili 330 pacientů s WT. V historické skupině (1980-1988) bylo 91 pacientů, podle protokolu SIOP 9 (1988-1993) bylo léčeno 94, SIOP 93-01 (1994-2001) 80 a SIOP 2001 (2002-2009) 65 pacientů. Pomocí Kaplan-Meierova testu jsme hodnotili celkové přežití (OS) a přežití bez události (EFS).

Výsledky:

V celém souboru je desetileté EFS 81,2%, OS 87,6%. Z 330 pacientů mělo 58 (17,6%) přítomny metastázy v době diagnózy, EFS bez metastatického procesu je 84,6%  oproti 65,4% u pacientů s metastázami (p=0,0003), OS je 70,7% oproti 91,2% (p<0,0001). Ze všech pacientů bylo 170 (51,5%) léčeno předoperační chemoterapií a/nebo radioterapií. 158 pacientů (47,5%) podstoupilo primární nefrektomii. EFS a OS se mezi těmito skupinami neliší: neoadjuvantně versus primátní nefrektomie - EFS  81,2% vs. 80,9% (p=0,85), OS 89,4% vs. 85,4% (p=0,38). 60 (18%) pacientů prodělalo recidivu onemocnění, OS po relapsu je 33%. EFS a OS historické skupiny je 85,7% a 91,2%, u pacientů léčených podle protokolu SIOP 9 68,1% a 74,5%, SIOP 93-01 83,6% a 93,7% a SIOP 2001 87,7% a 95,4% (p=0,001 a p=0,0008).

Závěr: Naše data potvrzují, že WT je již od 80. let minulého století dobře léčitelné onemocnění. Cílem do budoucna je zachovat současné velmi dobré přežití pacientů s WT a zároveň minimalizovat pozdní následky náročné onkologické léčby.


Klíčová slova


nefroblastom, Wilmsův nádor, terapie, prognóza

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.