Prekancerózy jícnu

Radek Kroupa, Milan Dastych, Markéta Ječmenová, Jiří Dolina

Abstrakt


Nádory jícnu mají obvykle špatnou prognózu, pokud jsou zjištěny v době přítomnosti klinických potíží. Cílené pátrání po nálezech s rizikem přechodu do malignity tzv. prekancerózách a aktivní sledování s možností časné intervence může omezit výskyt pokročilých nádorových onemocnění nebo alespoň umožní stanovení časné diagnózy s vyhlídkou na lepší prognózu. Hlavním rizikovým faktorem adenokarcinomu jícnu, nádoru se vzrůstajícím výskytem, je tzv. Barrettův jícen. Tento nález charakterizovaný přítomností intestinální metaplazie je podmíněn dlouhodobým drážděním jícnu gastroezofageálním refluxem.  Kromě antirefluxní léčby je u Barrettova jícnu doporučeno vyhledávání a cílené endoskopické sledování s cílem záchytu dysplastických změn a časného karcinomu. Rizikové skupiny pro vývoj spinocelulárního karcinomu jícnu zahrnují nemocné s achalázií, poleptáním jícnu a s karcinomem hlavy a krku.

Cílem článku je podat přehled o aktuálním stavu znalostí o charakteru premaligních lezí jícnu, jejich prevenci, vyhledávání a dispenzarizaci a o současných možnostech intervence.


Klíčová slova


Adenokarcinom, spinocelulární karcinom, Barrettův jícen, prekancerózy, časná diagnostika nádoru, digestivní endoskopie

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.