Prekancerózy v ORL oblasti

Břetislav Gál, Lubor Mrzena, Pavel Hort

Abstrakt


Důležitou součástí prevence nádorových onemocnění je časný záchyt, diagnostika, léčba a sledování prekanceróz. Správná detekce a sledování premaligních lézí vede k včasné diagnóze maligního procesu, čímž se nejen zlepšují vyhlídky na úplné vyléčení pacienta, ale i na kvalitu jeho života. Při klinickém vyšetření mají prekancerózy charakter převážně bělavých, červených či smíšených slizničních změn (leukoplakie, erytroplakie, erytroleukoplakie). Žádný z těchto makroskopických klinických nálezů však není směrodatný a histopatologické vyšetření je nezbytné ke stanovení diagnózy a biologického potenciálu přednádorové léze. Dle histopatologické terminologie prekancerózou v užším slova smyslu je dysplazie. Riziko progrese dysplazie v karcinom závisí na stupni dysplazie. Podle lokalizace a  gradingu dysplazie volíme konzervativní či chirurgické léčebné postupy.

Klíčová slova


prekanceróza, premaligní léze, ORL, dysplazie, leukoplakie, erytroplakie

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.