Analýza proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie.

Petra Dvořáková, Lenka Hernychová, Bořivoj Vojtěšek

Abstrakt


Rychlý rozvoj hmotnostní spektrometrie spolu s proteomickými přístupy umožňuje detailnější studium biologických systémů. Prvotní problémy hmotnostně spektrometrických analýz biologických makromolekulárních látek byly úspěšně překonány a dnes se běžně tato analytická metoda používá  pro identifikaci, kvantifikaci a charakterizaci proteinů. Cílem článku je podat přehled o možnostech analýzy proteinů s využitím hmotnostní spektrometrie. Diskutovány jsou různé typy ionizace a výběr analyzátorů pro hmotnostně spektrometrické měření proteinů, rovněž i „on-line“ či „off-line“ spojení analýzy se separačními technikami, jako je kapalinová chromatografie a elektroforéza. Zmíněny jsou i přístupy přípravy proteinů a způsoby analýzy biologických makromolekulárních látek pomocí hmotnostních spektrometrů. Dále jsou uvedeny možnosti hmotnostně spektrometrických analýz vzorků a zpracování naměřených dat


Klíčová slova


Hmotnostní spektrometrie, analýza proteinů, separační techniky

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.