Aktuality v podpůrné léčbě chronické lymfocytární leukémie

Martin Brejcha

Abstrakt


Pacienti s chronickou lymfocytární leukémii (CLL) mají narušenou buněčnou i humorální imunitu s kvantitativním a kvalitativním postižením jednotlivých buněk imunitního systému. Nerovnováha imunity se u nich projevuje zvýšeným výskytem infekcí a autoimunitních cytopenií. Podpůrná péče se u CLL zaměřuje na prevenci a léčbu těchto nejčastějších komplikací prostřednictvím antimikrobiální profylaxe, substituce imunoglobulinů, imunosupresivní léčby, aplikace růstových faktorů a substituce krevních přípravků.


Klíčová slova


chronická lymfocytární leukemie, podpůrná léčba, infekční komplikace

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.