Antiproliferační účinek analog somatostatinu: analýza dat a klinické aplikace v kontextu výsledků studie CLARINET.

Beatrix Bencsiková

Abstrakt


Abstrakt.

Somatostatinová analoga (SSA) jsou již více než dvě desetiletí využívána k léčbě hormonálních syndromů spojených s neuroendokrinními nádory. V posledních letech dvě randomizované placebem-kontrolované klinické studie fáze III prokazují jejich antiproliferační účinek. Lanreotid v léčbě pacientů s metastatickým gastroenteropankreatickým neuroendokrinním nádorem (GEP-NET) signifikantně prodlužuje dobu přežití bez známek progrese onemocnění (PFS). V souhrnném článku analyzuji data potvrzující roli SSA, se zaměřením na lanreotid, jako antiproliferačních látek v léčbě pacientů s GEP-NET.


Klíčová slova


analoga somatostatinu, enteropankreatické neuroendokrinní nádory, angiogeneza, apoptóza, antiproliferační efekt

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.