Aktuální doporučení pro prevenci a terapii venózní trombembolické nemoci u onkologicky nemocných.

Jana Halámková, Miroslav Penka

Abstrakt


Během svého onkologického onemocnění prodělá venózní trombembolickou nemoc (VTE) kolem 20% pacientů. Aktivní nádorové onemocnění společně s  onkologickou léčbou toto riziko dále výrazně zvyšuje, pravděpodobnost vzniku VTE stoupá v prvních 6 měsících od stanovení diagnózy. Prevence a léčba VTE je tak součástí každodenní praxe onkologa, který by měl znát základní doporučení, týkající se jednotlivých léčebných postupů a klinických situací, které mohou u onkologicky nemocného nastat a měl by být schopen je adekvátně vyřešit. Je třeba myslet i na jistá specifika, která profylaxi, diagnostiku a léčbu žilního trombembolismu v rámci onkologické péče provázejí. Součástí textu je i souhrn základních doporučení, aplikovatelných v běžné klinické praxi.


Klíčová slova


embolie a trombóza, zhoubný nádor, trombóza centrálního venózního katetru, doporučení

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.