Káva v chemoprevenci nádorů

Jana Neuwirthová, Břetislav Gál, Pavel Smilek, Pavla Urbánková

Abstrakt


U bioaktivních složek kávy bylo nalezeno několik mechanismů chemopreventivního účinku, zejména ochrana před oxidačním stresem, indukce detoxikačních jaterních enzymů, zbavujících organismus kancerogenů a protizánětlivý účinek. Ve studiích byla prokázána aktivace apoptózy, potlačení růstu i metastazování nádorových buněk a inhibice angiogeneze. Na základě meta-analýz proběhlých epidemiologických studií byla nalezena spojitost mezi konzumací kávy a nižším výskytem různých druhů zhoubných nádorů. Tento přehledový článek shrnuje molekulární mechanismy, experimentální data i epidemiologické důkazy chemopreventivního účinku kávy.


Klíčová slova


káva, chemoprevence, antioxidační enzym, detoxikační enzym, protizánětlivý účinek

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.