Nové léky v terapii akutní myeloidní leukémie u starších pacientů

Zuzana Šustková, Martin Čulen, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Zdeněk Ráčil, Jiří Mayer

Abstrakt


Většina pacientů je v období stanovení diagnózy akutní myeloidní leukémie starší 65 let. Terapie této skupiny nemocných je velmi obtížná, neboť spolu se zvyšujícím se věkem se zhoršuje i tolerance vůči agresivní léčbě. Intenzivní terapii je schopna podstoupit pouze necelá třetina starších pacientů a analýzy dlouhodobého přežití nejsou ani v případě této skupiny příliš uspokojivé. Většina nemocných s akutní myeloidní leukémií je léčena paliativně či symptomaticky, což je doprovázeno vysokou mortalitou. Nové terapeutické možnosti, které mají zlepšit přežívání a kvalitu života této skupiny pacientů zahrnují inhibitory buněčných kináz, epigeneticky působící látky, cytotoxické léky a monoklonální protilátky. V souladu s trendem individualizace péče jsou v pokročilých fázích vývoje i studie kombinující jednotlivé léky, které přináší optimistické výsledky a poukazují na skutečnost, že i nízce toxická terapie může mít dobrou terapeutickou účinnost a zlepšovat celkové přežití nemocných.

Klíčová slova


akutní myeloidní leukémie, starší nemocní, FLT3 inhibitory, epigeneticky působící látky, monoklonální protilátky

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.