Možná úloha ľudských herpetických vírusov podčeľade Alphaherpesvirinae pri vzniku niektorých nádorových ochorení

Veronika Mrázová, František Golais

Abstrakt


Ľudské vírusy herpes simplex typ 1 a 2 (HSV-1, HSV-2) sa väčšinou na základe seroepidemiologických štúdií dávajú do súvislosti s viacerými nádorovými ochoreniami, nepredpokladá sa však, že by pri vzniku nádorov mali priamu úlohu. Pôsobia pravdepodobne len ako kofaktory. K vzniku nádorov by mohli prispieť niekoľkými mechanizmami.

Podľa mechanizmu "hit and run" navodí vírusová DNA interakciou s bunkovou DNA a indukciou genetických zmien len iniciáciu transformácie a na ďalšom procese neoplastickej progresie sa už nepodiela. Podľa mechanizmu "hijacking" môže vírusový produkt v infikovaných bunkách aktivovať signálnu dráhu a spôsobiť tým nekontrolovateľnú proliferáciu. V dvoch prípadoch boli dokázané vírusom kódované mikroRNA (miRNA) ako možní spolopôvodcovia vzniku nádorov. Možnú úlohu by mohli hrať aj nedávno popísané rastové faktory asociované s herpetickými vírusmi s transformačným a transformáciu potláčajúcim účinkom.


Klíčová slova


HSV-1, HSV-2; nádory; mechanizmy transformácie

Full Text:

PDF

Na tento článek odkazuje

  • Aktuálně neexistují žádné citace.