Klinicka onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 30, No 3 (2017): KLIN ONKOL 2017-3

Obsah

Původní práce

Vladimír Bartoš, Milada Kullová
MUDr. Alena Metelková, Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA

Přehled

Marie Ludvíková, Ivana Kholová, David Kalfeřt
Zuzana Šustková, Martin Čulen, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Zdeněk Ráčil, Jiří Mayer
Jozef Marenčák, Martina Ondrušová
Aleš Ryška, Ondřej Horký, Jitka Berkovcová, Ivana Tichá, Markéta Kalinová, Milada Matějíčková, Arpád Bóday, Jiří Drábek, Petr Martínek, Jarmila Šimová, Kateřina Sieglová, Hana Vošmiková

Kazuistika

Michaela Honzírková, Ludmila Lipská, Pavel Kohout, Jiří Ferda, Otakar Belohlavek, Tomáš Büchler
Miroslav Špaček, Petr Mitáš, Michal Vočka, Lukáš Lacina, Gabriela Hodková, Rudolf Špunda, Ondřej Kodet, Ivana Krajsová, Luboš Petruželka, Jiří Trnka, Jozef Kubinyi, Zdeněk Matějovský, Lukáš Lambert, Jaroslav Lindner

Aktuality v onkologii

Luca Roncati, Francesco Piscioli, Teresa Pusiol