Klinicka onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 30, No 2 (2017): KLIN ONKOL 2017-Suppl 1: SBORNÍK

Obsah

Článek do Sborníku BOD

Michal Řiháček, Dalibor Valík, Rostislav Vyzula, Lenka Zdražilová-Dubská
Veronika Brychtová, Roman Šefr, Roman Hrstka, Petra Vídeňská, Beatrix Bencsiková, Barbora Hanáková, Lenka Zdražilová Dubská, Rudolf Nenutil, Eva Budinská
Samuel Vokurka, Marie Votavová, Vladimíra Arnetova, Hana Korunková, Tomáš Svoboda, Jana Kulhánková, Klára Kališová, Vít Martin Matějka, Ondřej Fiala, Jindřich Fínek
Kateřina Musilová, Ján Deván, Lenka Zlámalíková, Leoš Křen, Heidi Móciková, Vít Procházka, Jiří Mayer, Marek Trněný, Andrea Janíková, Marek Mráz
Martin Bartošík, Diana Bartáková
Sylvie Skaličková, Martin Löfelmann, Michael Gargulák, Michaela Dočekalová, Branislav Ruttkay-Nedecký, Pavel Suchý, Marta Kepinska, René Kizek
Sylvie Skaličková, Michael Gargulák, Martin Löffelmann, Branislav Ruttkay-Nedecký, Marta Kepinská, Tomáš Parák, René Kizek
Radana Studená, Daniel Horák, Jiří Baloun, Zdeněk Plichta, Šárka Pospíšilová
Kristína Greplová, Iveta Selingerova, Dalibor Valík, Kateřina Pilátová, Martina Češková, Lenka Zdražilová-Dubská
Kateřina Pilátová, Eva Budinská, Beatrix Bencsiková, Rudolf Nenutil, Roman Šefr, Lenka Fědorová, Barbora Hanáková, Veronika Brychtová, Lenka Zdražilová-Dubská
Eliška Stuchlíková, Martina Zahradníková, Rudolf Nenutil, Dalibor Valík, Bořivoj Vojtěšek, Miloš Novotný, Lenka Hernychová
Lucia Sommerová, Helena Ďuríková, MUDr. Ján Podhorec, Roman Hrstka
Václav Hrabal, Marta Nekulová, Rudolf Nenutil, Jitka Holčáková, Philip John Coates, Bořivoj Vojtěšek
Ondřej Vacek, Michal Pastorek, Michal Ďurech, Bořivoj Vojtěšej, Petr Müller