Klinicka onkologie

Klinická onkologie

Klinická onkologie je odborný nadnárodní časopis, zabývající se onkologickou problematikou v celé šíři. Cílem časopisu je zveřejňovat formou originálních a přehledových prací výsledky základního, zejména však klinického výzkumu, a prostřednictvím svých čtenářů se podílet na zvyšování efektivity v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Tato činnost je zásadní zejména ve středoevropském regionu, který co do incidence nádorových onemocnění zaujímá přední místa světových epidemiologických statistik.

Časopis je určen lékařům, výzkumníkům a akademickým pracovníkům, kteří se ve své praxi zabývají studiem nádorových onemocnění a jejích léčbou. Užitečným doplňkem se stává i studentům příslušných pre a postgraduálních oborů. Časopis umožňuje svým čtenářům reagovat na aktuální témata a vést odbornou diskusi, ať již formou „short communications“, „letter-to-the-editor“ or „discussion“. Všechny příspěvky kromě zpráv, diskuzí a dopisů redakci procházejí nezávislou recenzí (external peer-review process).

Dosud publikovaná čísla časopisu naleznete na této adrese: http://www.linkos.cz/onkologicke-casopisy/casopis-klinicka-onkologie/

Oznámení

 
Nebyla vydána žádná oznámení.
 
Více oznámení...

Vol 30, No 4 (2017): KLIN ONKOL 2017-4

Obsah

Původní práce

Jakub Cvek, Lukáš Knybel, Jiří Stránský, Petr Matoušek, Oldřich Res, Karol Zeleník, Břetislav Otáhal, Lukáš Molenda, Eva Skácelíková, Natálie Stieberová, Zuzana Čermáková, David Feltl
PDF
MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Jiří Bartoš
PDF

Přehled

Vlastimil Novák, Lumír Hrabálek, Martin Hampl, Jiří Hoza, Zdeněk Fryšák, Miroslav Vaverka
PDF
Ján Deván, Kateřina Musilová, Andrea Janíková, Marek Mráz
PDF
Petr Moravčík, Jan Hlavsa, Lumír Kunovský, Zdeněk Kala, Igor Penka, Milan Dastych
PDF
Jan Mraček, Jan Mork, Tomáš Svoboda, Jiří Ferda, Vladimír Přibáň
PDF

Kazuistika

Štefan Pörsök
Barbora Dobiašová, Mária Zvaríková, Katarína Petráková
PDF

Sdělení

Vítězslav Kolek, Martina Vašáková, Martina Šterclová, Karel Cwiertka, David Vrána, Aleš Kudláček, Jana Skřičková, Miloš Pešek, Jiří Petera
PDF