Klinicka onkologie

Směrnice pro střet zájmů

Vyberte pravdivou variantu textu o Vašem střetu zájmů (1A nebo 1B - lze vybrat pouze jednu variatnu) a variantu textu o Vašem podílu na publikaci  (2A až 2I – lze vybrat i více variant) a vložte je do pole "Střet zájmů a podíl autora" při vkládání informací o příspěvku:

1) Střet zájmů

1A) Prohlašuji, že v souvislosti s výše uvedeným příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, nemám žádný střet zájmů.

1B) Prohlašuji, že v souvislosti s výše uvedeným příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, mám střet zájmů s níže vypsanými společnostmi (za dvojtečku uveďte jejich názvy):

2) Podíl autora na publikaci

2A) Návrh a plán projektu / práce

2B) Finanční podpora projektu / práce

2C) Administrativní podpora, sběr a základní zpracování dat projektu / práce

2D) Přímá práce s pacienty / subjekty

2E) Práce s biologickým materiálem

2F) Statistická analýza dat

2G) Interpretace dat (klinická, klinicko-patologická, apod.)

2H) Psaní rukopisu /manuskriptu/, tvorba příloh

2I) Korekce rukopisu


a) The authors declare he they have no potential conflicts of interest concerning drugs, products, or services used in the study.

b) The authors have conflicts of interest with: _____________________________________________ (please fill in).