Klinicka onkologie

Vol 27, No 2 (2014)

KLIN ONKOL 2014-2

Obsah

Původní práce

Michal Uher, Tomáš Pavlík, Ondřej Májek, Jan Mužík, Tomáš Büchler, Jitka Abrahámová, Rostislav Vyzula, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA, Jiří Vorlíček, doc. Ladislav Dušek, PhD.
127-135
Petr Szturz, Anna Šedivá, Martin Žůrek, Zdeněk Adam, Jiří Štork, Zdeňka Čermáková, Petra Steyerová, Alena Vokáčová, Jan Hrbek, Michal Sýkora, Ivan Špička, Zdeněk Mechl, Jiří Mayer
111-126
Rodrigo Kraft Rovere, adma lima
108-110
Alena Kovaříková, Renata Héžová, Martina Rédová-Lojová, Josef Srovnal, Ondřej Slabý
87-96

Přehled

Kateřina Skřivanová, Jakub Gregor, Marcela Bendová, Dagmar Brančíková, Nela Elfmarková, Tomáš Svěrák, Hana Peterková, Ladislav Dušek
103-107
Jiří Navrátil
97-102

Kazuistika

Georgína Kolníková
136-137
Michal Chovanec, Michal Mego, Zuzana Syčová-Milá, Jana Obertová, Ján Rajec, Patrik Palacka, Jozef Mardiak
138-142

Sdělení

Jiří Gatěk, Karel Cwiertka, Vlastislav Šrámek
143-145

Onkologie v obrazech

Rodrigo Rovere
147