Klinicka onkologie

Vol 27, No 5 (2014)

KLIN ONKOL 2014-5

Obsah

Původní práce

Silvia Cingelova, Viera Labudova, Ľudovít Jurga, Dagmar Berkešová, Monika Dienerova, Abdullah Dammak, Erika Grmanová, Oľga Nádaská, Ivana Vasilenková, Eliška Najšelová, Zuzana Viktorínová, Mária Migašová, Vierka Skarbová
Oldřich Coufal, Lucie Gabrielová, Ivan Justan, Ondřej Zapletal, Iveta Selingerová, Petr Krsička
Igor Richter, Josef Dvořák, Antonín Blüml, Eva Čermáková, Jiří Bartoš, Marek Urbanec, Veronika Sitorová, Aleš Ryška, Igor Sirák, David Buka, Alexander Ferko, Bohuslav Melichar, Jiří Petera

Přehled

Jan Vinklárek, Jan Novák, Julie Bienertová-Vašků, Jaroslav Štěrba, Ondřej Slabý
Monika Stanková, Mgr. Lenka Kubiczková, Mgr. Lenka Sedlaříková, Mgr. David Vrábel, Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
Ľubica Roziaková, Martin Mistrík, Angelika Batorova
David Vrábel, Marek Svoboda, Jiří Navrátil, Jiří Kohoutek

Kazuistika

Rodrigo Rovere

Sdělení

Teodor Horváth

Onkologie v obrazech

Vuk Fait, CSc.

Osobní zpráva

Vuk Fait, CSc.