Klinicka onkologie

Vol 28, No 2 (2015)

KLIN ONKOL 2015-2

Obsah

Články

Martin Klabusay

Původní práce

Barbora Uhliarova, Gabriela Bugova, Andrej Hajtman
Lucia Staníková, Hana Kučová, Radana Walderová, Jana Šatanková, Karol Zeleník, Pavel Komínek
Dalibor Ondruš, Karol Kajo, Veronika Šťastná, Martina Ondrušová

Přehled

Luboš Holubec, Václav Liška, Jindřich Fínek
Miroslav Tomíška, Šárka Novotná, Lada Klvačová, Jana Tůmová, Andrea Janíková
Miroslav Turjap, Jan Juřica, Regina Demlová
Luboš Holubec, Václav Liška, Jindřich Fínek
Marek Sochor, Ondřej Sláma

Kazuistika

Martin Svatoň, Miloš Pešek, Zdeněk Chudáček, Hana Vošmiková
Roman Bednár

Onkologie v obrazech

Zdeněk Řehák, Radek Lakomý, Vuk Fait