Klinicka onkologie

Vol 28, No 3 (2015)

KLIN ONKOL 2015-3

Obsah

Původní práce

Soňa Bálentová, Eva Hajtmanová, Barbora Filová, Veronika Borbélyová, Ján Lehotský
Eva Malá, Eva Vejražková, Jana Bielmeierová, Martin Jindra, Milan Vošmik, Jakub Novosad, Luboš Sobotka

Přehled

Juraj Švec, Prof.MUDr.DrSc, Pavel Švec, Prof.MUDr.DrSc, Viera Bencova, Vladimír Krčméry, Prof, MUDr. DrSc.
MUDr. Marek Sochor, MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
Martina Takáčová, Silvia Pastoreková
Michal Řiháček, Kateřina Pilátová, Jaroslav Štěrba, Radomír Pilný, Dalibor Valík

Kazuistika

Nuri Karadurmus

Onkologie v obrazech

Vuk Fait, CSc.