Klinicka onkologie

Vol 29, No 1 (2016)

KLIN ONKOL 2016-1

Obsah

Články

Skřivanová Kateřina, Ľubomíra Anderková, Dagmar Brančíkova, Jiri Jarkovsky, Klára Benešová, Nela Elfmarková, Tomáš Svěrák, Marcela Bendová, Hana Peterková, Jan Nedvěd, Markéta Protivánková, Luboš Minář, Eva Holoubková, Ladislav Dušek

Původní práce

Eva Malá, Eva Vejražková, Milan Vošmik, Jakub Novosad, Luboš Sobotka

Přehled

Zuzana Ušiaková, Luboš Petruželka
Katarína Kliková
Barbora Gromesová, Veronika Kubaczková, Božena Bollová, Lenka Sedlaříková, RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.

Kazuistika

Bosko Romic, Ivan Romic, Marko Mance, Goran Pavlek, Mate Skegro
Martin Svatoň, Miloš Pešek

Onkologie v obrazech

Vuk Fait, CSc., prof. MUDr. Pavel Šlampa CSc.