Klinicka onkologie

Vol 29, No 5 (2016)

KLIN ONKOL 2016-5

Obsah

Původní práce

Iva Sedláková
Viktor Maňásek, Kamil Bezdek, Aleš Foltys, Karel Klos, Jan Smitka, David Šmehlík

Přehled

Peter Urban, Miroslava Bilecová-Rabajdová, Beáta Veliká, Mária Mareková
Zbyněk Heger, Tomáš Eckschlager, Marie Stiborová, Vojtěch Adam
Petr Karásek, Markéta Hermanová
Heidi Mociková, Jana Marková, Ľubica Gahérová, Zdeněk Král, Alice Sýkorová, David Belada, Vít Procházka, Lenka Martínková, Tomáš Papajík, Tomáš Kozák

Kazuistika

Ondřej Kalita, Karel Cwiertka, David Vrana, Miroslav Vaverka, Lucie Tučková, Magdalena Megová
Ján Šimo, Martina Ondrušová, Karol Kajo, Bela Mrinakova, Dalibor Ondruš

Sdělení

Tomáš Büchler
Jiří Trnka, Miroslav Špaček, Věra Šírová, Petr Mitáš, Gabriela Hodková, Jozef Kubinyi, Rudolf Špunda, Jaroslav Lindner

Onkologie v obrazech

Melanom plosky nohy
Vuk Fait, CSc., Ondřej Zapletal

Dopis redakci

Luca Roncati, Francesco Piscioli, Teresa Pusiol