Klinicka onkologie

Vol 30, No 1 (2017)

KLIN ONKOL 2017-1

Obsah

Původní práce

Mária Rečková, Jozef Mardiak, Juraj Beniak, Marián Kakalejčík, Lenka Medvecová, Silvia Cingelova, Michal Mego
Mária Rečková, Jozef Mardiak, Doc. MUDr. CSc, mim. Prof., Lukáš Plank, Miriam Vulevová, Silvia Cingelová, Michal Mego, Doc. MUDr. PhD.

Přehled

MUDr. Igor Richter, Ph.D., Josef Dvořák, Jiří Bartoš
PDF
Tomáš Jelínek, Martin Kořístka, Zuzana Čermáková, Roman Hájek
PDF
Vít Martin Matějka, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA, Milena Králíčková
PDF
Pavlína Vrtělová, Oldřich Coufal, Vuk Fait, Lucie Gabrielová, Ondřej Zapletal
PDF

Kazuistika

Irena Kurfürstová, Tomáš Šálek, Eva Kadlčková, Marek Pšenčík
PDF

Aktuality v onkologii

Martin Matějů
PDF

Onkologie v obrazech

Fotonová radioterapie kraniospinální osy s využitím dávkových gradientů.
Tomáš Procházka, Tomáš Kazda, Jana Zitterbartová, Libor Komínek, Petr Dvořáček, Dana Francová, David Dvořák, Pavel Šlampa
PDF