Klinicka onkologie

Vol 30, No 3 (2017)

KLIN ONKOL 2017-3

Obsah

Původní práce

Vladimír Bartoš, Milada Kullová
MUDr. Alena Metelková, Prof. MUDr. Alena Skálová, CSc, Prof. MUDr. Jindřich Fínek, PhD., MHA

Přehled

Marie Ludvíková, Ivana Kholová, David Kalfeřt
Zuzana Šustková, Martin Čulen, Lukáš Semerád, Ivana Ježíšková, Dana Dvořáková, Zdeněk Ráčil, Jiří Mayer
Jozef Marenčák, Martina Ondrušová
Aleš Ryška, Ondřej Horký, Jitka Berkovcová, Ivana Tichá, Markéta Kalinová, Milada Matějíčková, Arpád Bóday, Jiří Drábek, Petr Martínek, Jarmila Šimová, Kateřina Sieglová, Hana Vošmiková

Kazuistika

Michaela Honzírková, Ludmila Lipská, Pavel Kohout, Jiří Ferda, Otakar Belohlavek, Tomáš Büchler
Miroslav Špaček, Petr Mitáš, Michal Vočka, Lukáš Lacina, Gabriela Hodková, Rudolf Špunda, Ondřej Kodet, Ivana Krajsová, Luboš Petruželka, Jiří Trnka, Jozef Kubinyi, Zdeněk Matějovský, Lukáš Lambert, Jaroslav Lindner

Aktuality v onkologii

Luca Roncati, Francesco Piscioli, Teresa Pusiol