Klinicka onkologie

Vol 30, No 6 (2017)

KLIN ONCOL-6

Obsah

Původní práce

Jan Chrastina, Markéta Hermanová, Radim Jančálek, Věra Feitova, Dušan Hrabovský, Zdeněk Novák
PDF
Marína Mikulajová, Veronika Boleková, Katarína Surová
PDF
Michal Vočka, Luboš Petruželka
PDF

Přehled

Violeta Bakardjieva-Mihaylova, Karolina Škvárová Kramarzová, Karolina Škvárová Kramarzová, Martina Slámová, Martina Slámová, Tomáš Büchler, Tomáš Büchler, Ludmila Boublíková, Ludmila Boublíková
PDF
Andrea Antoňáková Nemčíková, Eva Bednárovská
PDF
Lukáš Dostálek
PDF
MUDr. Pavla Navrátilová, MUDr. Ludmila Hynková, prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
PDF
Zuzana Frassová, Jana Rudá-Kučerová
PDF

Kazuistika

andrea lancia, gianluca ingrosso, riccardo santoni

Onkologie v obrazech

Agresivní fibromatóza stěny břišní
Roman Šefr
PDF