Klinicka onkologie

Detaily autora

Gál, Břetislav, Lékařská fakulta MU a Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká republika